C # reťazec formát meny záporné znamienko

3101

Číslice, medzera, znamienko plus alebo mínus. Znak nie je povinný. Maska #0999 znamená, že vstupný reťazec môže mať až päť číslic alebo znamienko a štyri číslice. L Písmeno od A do Z. Vstupný znak je povinný. Maska LLLL požaduje vstup presne štyroch písmen.? Písmeno od A do Z. Vstupný znak nie je povinný. Maska L???

Ak je exponent kladný, zobrazí sa znamienko plus len pred exponentami s E+ alebo e+. Oddeľovač tisícok sa zobrazí, ak formátovací kód obsahuje oddeľovač obklopený zástupnými znakmi pre číslice Vloží pred číslo znak dolára a záporné … Formát súborov formulára CMP (verzia cmp_081216.form) Formát súborov s vyplnenými formulármi CMP 1 je založený na formáte .form, popísaný v samostatnom dokumente. Tento dokument iba konkretizuje špecifikáciu pre formulár CMP. Hlavička formulára Element